Tiêu chuẩn phương pháp đo độ rọi

TCVN 5176:1990

Tiêu chuẩn chiếu sáng trường mầm non

TCVN 3907:2011

Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế trường trung học

TCVN 8794:2011

Tiêu chuẩn chiếu sáng nơi làm việc

TCVN 7114:2008

Tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa

TCXDVN 365:2007

Tiêu chuẩn chiếu sáng cây xăng, trạm xăng dầu

TCVN 4530:2011

Tiêu chuẩn xây dựng về các công trình bên ngoài và đô thị

TCXDVN 333:2005

Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế chợ và trung tâm thương mại

TCVN 9211:2012

Tiêu chuẩn chiếu sáng nhà thi đấu thể thao

TCXDVN 289:2004:900596

Tiêu chuẩn bể bơi

TCXDVN 288:2004